Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Zaj-, és rezgésvédelem

2012.01.06

Természetes környező közegünkben a zaj energia gyanánt terjed. Ennek intenzitását a terjedési útvonalán  vizsgálják.. A térszinten működő zajforrás félgömb irányban terjed, a gömb sugarával négyzetes arányban csökkenő mértékkel az energia eloszlás kívánalmai szerint. Mint terjedő intenzitás mérhető.

Mértékegysége : p = N m /sec 

 A mérésére szolgáló műszer kalibrált, mert egy alap egységre vonatkoztatott  mértéket mér.

Az alap egység teljesítményű zajra   vonatkozó viszonyszám. Ezeket a rádió technikában is ha használt  DB-ben adjuk meg. A mérő műszer egy szűrővel kell hogy rendlekezzen, ami a különböző jellegű zajokat azok jellegének megfelelően redukálja.

LArQ = 10 x log P2 /P1

Környezeti zaj esetén a mérés az emberi tartózkodásra szolgáló helyiségek nyilás zárói előtt 1 m távolságban képezelt felület mentén történik.Ezek a zajterhelés értékek ahová a megengedeett értékeket a rendelet a környzet jellegétől és az épület funkciójától függően DB-ben adja meg. A megitélendő zajkibocsátást nappal hosszabb időszakra, éjjel 1/2 órára vonatkoztatják..Jellege szerint mint különösen kellemetlenül ható impulusos és tonális összetevőket is taralmazhat. Ezek súlyozó étnyezőkkel szorozva kerülnek a számításokkal figyelembe véve.

A zajkibocsátás forrás szerint  lehet: építési, közlekedési és ipari zaj. Mindegyik kibocsájtó kategóriában külön eljárás keretében, azok sajátos szempontjai szerint kerülnek megitélésre. A közlekedési zajok a települések vonalas létesítményei - vasutak - utak mentén a védendő létesímények közeli homlokzatai előtt mérendők. Vasútaknál a kötött pályával érinkező kerekek bocsátnak ki zajt de a műutakon a gördülő gumi abroncs is bocsát ki zajt. A légi közlekedés zajkibocsátása a felszálló folyósó által érintett körzetbena felszálló irány körüli alkotók mentén terjed a távolsággal csökkenő mértékben. Új közlekedési létesímény esetén a tervezés során hatástanulmány által is kell tudni biztosítani a környezetben érintett védendő helyeken a rendetileg előírt határ értékek teljesülését.

A zaj terjedését egyébb módosító tényező figyelembe vétele mellett mint az energia terjedést a szabad lél térben illetve gömbifelületen való eloszlásal számítjuk:

A megengedett terhelés határértékek a lakó iroda rendelő stb intézmények nyílászárói előtt nappal illetve éjjel táblázatosan megtalálhatók a zajrendeletekben. Egy üzemi létesítmény mérték adó zajforrásaival együtt mért értékét vetik össze a vonatkozási helyen előírt terhelés határ értékkel.

Illetékességből más hatóság -  az ÁNTSZ utódja az NRSH vizsgálja az emberi tartózkodásra alkalmas és használt belső téri mérték adó zajterhelést.

A zajmérést szigorú protokol betartásávalkell és van értelme végezni, melynek eredményeként egy hitelt érdemlő zajmérési jegyzőkönyv készűl. Ebben kimutatásra kerűl a zajkibocsátó létesítményben mért zajkibocsátás. Üzemi létesítmény vagy építési zajkibocsátás mérés esetén mindig az üzemeltetővel ill. építés vezetővel  együttműdödve kell elkészkülnie. Tehát gondos előkészítést igényel a hely és a normáis szokásos üzemi  körülmények figyelembe vételével.

Még az épületkenek átadott rezgés iránt állnak fenn környzetvédelmi ötlezettségek és minősítési szakági jogosultságok. Közlekedési, üzemi hatások egyéb emberi kommunális létesítmények működése kelti a térben vektorálisan meghatározható rezgést. Ennek szintjét a  védendő létesítményekben a padlószintjén szokás mérni mégpedig a vektor függőleges és vizszintes komponenseit. Ezkekre állnak felnn tűrési hatéárértékek. Leginkább vonalas létesítményeknél a közlekedés által keltett rezgésre szokott lakossági panasz felmerülni az épület állagának romlása miatt. A rezégsekre vonatkozó határértékek elég nagy tűrési határértékeket megengednek miuztán az emberi szervezetre gyakorolt hatásuk amérvadó.