Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Népesedésünk ügye

2011.11.25

Hazánk megujulási kilátásainak jelen körülményeink között a népesedésünk szab gátat.. Amint mára elismert valósággá vált a házasulandó kedvet szegik a gazdasági környezet által nyújtott ínséges állapotok.Pálya kezdő fiataljaink elhelyezkedésüket illetően elég szegényes hazai választékkal szembesülnek.Kevesen jutnak képzettésgüknek megfelelő munkehelyhez. Legtöbben kénytelenek személyes kapcsolat útján valami csöppet sem produktív alkalmazáshoz jutni.Egy anyagi háttér nélkűl nem is lehet a kor  ill. környezet általi elvárásoknak megfelelni. Ezért is meghatározók a foglalkozásbeli lehetőségek a hagyományos értelemben vett család kialakulásához.A megélhetési lehetőségeknél azért még fontosabb a közgondolkozás szerepe ha a többgyermekes család szóba kerül. Közgondolkozásunk ugyanis különböző bevett- és programszerűen belé nevelt hatásokra határozottan több gyeremek ellenes.Sokan szívesen gazdasági kérdésnek állítják be a gyermek vállalási hajlandóságot holott a statisztikák ismeretében mi sem áll távolabb egymástól mint az életszínvonal és ez utóbbi.Egy nemzet megujuló képessége a fiatal nemezedékeknek nyújtható és a tőlük együttműdödve elvárható értékteremtéstől várható.Különösen hátrányos össztársadalmilag a fiatalok elvándorlása mert rendszerint épen olyan területeket sújt ahol leginkább szükség lenne  megmaradó erőre.Az elvándorlással okozott kár halmozottan jelentkezik.Ilyen esetben ugyanis nemcsak a mankára foghatóktól de a következő fogamzó képes nemzedéktől fosztják meg a közüösséget. Fiatal lányok kerülnek nyugatra jobb életkörülmények és tanulmányaik befejezése érdekében. Hiány szakmákban képezettek már tömegével kivándoroltak.Elöregszik a tásadalom amint az európai népesség körében de kiváltképpen a miénk esetében látható. A napjainkat jellemző külsőségek sürgős intézkedést igénylő veszélyeket hordoznak.Bizonyítást nem igényel: ha csak járja valaki az országot és a nagyobb kereskedelmi csomópontokon túl tekint akkor láthatja a  megrendítően gyors hanyatlás jegyeit. Félre eső vidékeken - a fehér népesség körében - nemhogy apró gyermeket de fiatalt is alig látni. Nem riogatás de aki csak az orránál tovább lát megitélheti:úgy elfogy a magyar mintha nem lett volna.

Felmerűl a kérdés: miért nem vállalnak gyereket akiknek egyébként módjában állna ? Vagy aki mégis neki szánja magát a nagy család alapításnak mivel semmi nem gyötri vagy nyomasztja az igazán nyugodt kiegyensúlyozott életvitelét, számára a polgári vagy kádári 2 gyermekes világkép miért olyan parancsoló határérték ? Jószerivel az egész fehér- civilizált - társadalmat megmételyezi egy magába forduló vissza fogottság. Népeink nyilván nem tásadalomban gondolkoznak egy széttagoltság állapotában a legközelebbi szervező erőhöz húznak a kézen fekvő mintákat követik.Akik számára megszüntek a normális foglalkozási feltételek a helyzetük rendezése egy más kérdés. Viszont a rendezett háttéről indulók együtt gondolkozási készségével valamilyen szinten foglalkozni kell !

Jóindulattal egyetérthetünk abban, hogy az idáig fejlődött közfelfogással kell valamit kezdeni ennek a népesség emésztó kórnak a leküzdésére. Egy jól meghatározható világkép és gondolkozás él a honfitárs milliók tudatában.Ezen lehetne változtatni valami módon annak érdekében, hogy ne jusson már ez vagy következő nemzedékünk a letűnő kultúrák sorsára. Talán egyértelműen belátható, hogy csak nagyobb térségek összefogásával lehetséges egy eredményes fellépés  a vázolt közfelfogás megváltoztatására. Ennek érdekében a következő lehet a koncepció:

-Olyan társadalmi környezetet teremteni a fiatal gyermeket vállaló nők részére ami részükre megnyugattó támaszt nyújt nemes hívatásuk betöltéséhez.. Nem az esetleg egyenetlenkedő apukákat is magába foglaló családokat óvnák írott és iratlan megállapodásokkal hanem az anyákat.

-Nőket védő törvényeket kell foganatosítani olyan éretelemben hogy bármely vitás ügyben elsőbbséget élvezzenek. Ilyen vonatkozásu szigorú törvényekre példa lehet a skandináv ill USA gyakorlata.

-A serdülő korú felnövekvő nemzedék ellátásának, képzésének stb költségigényének a piaci világban se széle se hossza A környezet által igényelt elvárásoknak való megfelelés széles körben leginkább tervgazdaság formájában biztosítható. Itt választás elé kerűl a demokratikusan választott hatalom : vagy: a fenntartható fejlődésnek ad prioritást vagy a nyereség orientált pénzügyi köröknek.és folytatódik az ember anyag fogyása.

-Már az oktatás szintjén el kell kezdődnie az ifjúságban a közösség tudatos szemlélet kialakítása. Ennek érdekében prioritások állhatnak fenn a tanerőktől megkívántakat illetően. Többek között a női nem tisztelete valmilyen szinten. Ugyanis hogyan lenne elvárható az anyaság megbecsülése olyan környezetben ahol a női nem iránti megkülönböztetett figyelem helyett valami mesterségesen keltett megvetés az iránytadó.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.