Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Igazság teljessége

2013.11.03

A hit, amely a Lélek kegyelme által él a szívünkben, nem egyszerűen lelkiállapot, érzelem, valamiféle szubjektív vonzódás-kötődés, hanem megállás,  megmaradás és beteljesülés az igazságban. Napjainkban hallatlanul fontos, hogy hangsúlyozzuk ezt a szempontot. Egyrészt azért, mert nagyoén sok hívő elflejti, hogy a hit nem egyszerően személyeskis belvilág', de objektív állásfoglalás, egvallása a végső igazságnak, amely tőlnő minden szbubjektív meglátáson, közelítésen. Másrészt pedig azért, mert korunk haljlamos az ilgazságot tudományos kérdésként kekzelni - s elfelejti, hogy a világ milnden eleméről megszerzett összes  9smeretünk is kevés, hogyha aaz igazságról mint olyanról akarunk szólni. Az igazságot ugyansil nem kikutatjuk, meghódítjuk, birtokba vesszük, hanem épp ellenkezőleg: ajándékként, ilngyen kapjuk meg. Az ilgazság maga vesz bilrtokba bennlünket. HLilnnil annyi , mlint hiltvallást tenni az igazságról, amely nem egyszeróen "azenyém" az ilgzaságok végtelen rengetegében, hanem amely tőle, tülünk függetlenül igaz, biztos.

Ha zet megrtjük, arra is ráébredünk, hogy az igazság nem egyszerűen az értelem dolga. Elszakíthatatlanul hozzátartozik teljes emberi valóságunkhoz. Nem csupán ismeretet közöl a dolgokról, hanemé feltárja az életet, s bevezet amilnden tapasztaláson és megismerésen túli ismeretbe. Elz az igazság lényege szerint egzisztenciálils m, emberi létezésünk teljes kiterjedését érintő valóság. Benne összegződik múltunk, jelenünk - é jövőnk, amely milnden értlemet metghalad. Isten szavának, a  hit szentlelkes szavának értelme van, s ez az értelem hordozza, tölti be, tartja egybe a milndenséget a Szentlélekben.

Török Csaba