Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Ébresztő

2015.10.28

A fő globalizátorok USA-ból származó, kiszivárgott régi híres tételsora:
1./ Az emberek agyát és figyelmét le kell foglalni másod- és harmadrangú problémákkal. Ennek érdekében a figyelmüket el kell vonni a valós és súlyos szociális gondokról mégpedig olyan hírekkel, amelyek társadalmi jelentősége kicsi ugyan, de érzelmileg erősen érinti őket. Támaszkodjunk a bulvársajtóra, amely hű szolgánk lesz.
2./ El kell érni, hogy a nép úgy tekintsen politikai vezetőire, mint a nemzet megmentőire. Ennek érdekében – elsősorban a média segítségével – hamis riasztások és nem létező fenyegetések tömkelegét kell rá zúdítani, amelyek miatt aggódni, később szorongani kezd. Ha a szorongás elérte a kritikus szintet, lépj közbe és old meg a máskülönben nem létező, illetve általad gerjesztett problémákat. Hálásak lesznek, s önmaguk fogják kérni szabadságjogaik csorbítását.
3./ A nemzetnek mindig készen kell lennie arra, hogy valami rosszabb következik.  Ennek sulykolása érdekében használd fel a „fehér” propagandát, vagyis nyíltan a kormány irányítása alatt álló médiumokat, továbbá a „szürkét”, azokat a sajtótermékeket, amelyek részben állnak a kormány befolyásolása alatt, valamint a  „feketét”,  amely médiumokról senki nem gondolná, hogy valójában a hatalom szolgálatában állnak. Ezeknek karöltve azon kell munkálkodniuk, hogy egy olyan kormány képét vetítsék a lakosság szeme elé, amely minden erejével azon munkálkodik, hogy a jövő egét beárnyékoló sötét fellegeknek legalább egy részét elhessegessék a nemzet feje fölül. A kemény, megszorító intézkedéseket fokozatosan kell bevezetni,  mert így az emberek hozzászoknak a rosszhoz, sőt, örülnek, hogy még mindig nem a legrosszabb következett be.
4./A nemzetet meg kell győzni, hogy minden rossz, ami aktuálisan történik, az kizárólag azért van, hogy a szebb jövőt biztosítsuk a számára. Vagy ha nem a számára, akkor a gyermekei számára. Az emberek elképesztően idealisták és hiszékenyek, aki k ezt az érvet, hogy „majd a következő generációnak sokkal jobb lesz, nekünk azért kell áldozatokat hoznunk”, évszázadokon keresztül halandóak benyelni és elfogadni.
5./Az embereket le kell szoktatni a gondokozásról, s arról, hogy a történésekben felfedezzék az ok-okozati kapcsolatokat. Ennek érdekében a politikai vezetőknek egyszerűen  kell megfogalmazniuk az üzeneteiket, már-már infantilis módon, minimális szókinccsel rövid mondatokban. A hallgatóság ily módon megszokja a felületességet, naiv lesz és hajlamos az információs beetetések elfogadására.
6./Minden adandó alkalommal az emberek érzelmeire kell hatni, nem a racionális gondolkozásukra. Bátorítani kell minden emocionális megnyilvánulást mert az érzelmeket sokkal könnyebb manipulálni, mint a rációt (a józan észt).
7./Az embereket a lehető legnagyobb tudatlanságban és műveletlenségben kell tartani, mert így nem lesznek motiváltak magasabb ideálok és összetettebb terek megvalósításában. Butítsd le az oktatásügyet, tedd korrupttá, és hozd a működőképtelenség küszöbére. Egy ilyen iskolarendszer a közvélemény manipulálásának ideális eszköze.
8./A népet le kell zárni az objektív, korrekt és teljes tájékozódás-tájékoztatás minden forrásától. Ennek érdekében pénzügyileg támogatni kell azokat a médiumokat, amelyek butítják és félretájékoztatják az embereket, s gazdaságilag el kell lehetetleníteni azokat, amelyek ennek ellenkezőjét próbálják elérni.
9./A nyájszellem erősítése prioritást, elsőbbséget élvez ! Az egyénben fel kell ébreszteni a szégyen és a tehetetlenség érzetét, s választható -pontosabban választandó ! - alternatívaként ezzel szembe kell állítani az igazodási, csatlakozási kényszert. Az egyéniségeket nélkülöző nyájat, mindig könnyebb irányítani, ellenőrizni s befolyásolni.
10./Mindent meg kell tenni az egyéniségek megismerése érdekében. Ezt elérendő: belső és titkos nyilvántartásokat kell felfektetni az egyéniségek különféle – ízlésbeli, politikai, ideológiai, viselkedési stb. - preferenciáiról (tulajdonságairól),  opcióiról (lehetőségeiről) egyszóval teljes pszichikumáról. Törekedni kell arra, hogy jobban megismerjük az egyéniséget, mint ahogy ő ismeri önmagát. Fel kell használni a társadalomtudományok – szociológia, lélektan, csoportképzés pszichológiája stb.  - legújabb vívmányait céljaink elérése érdekében, de ezeket a lépéseket a legnagyobb titokban kell tartani. Megfoghatatlan, érzelmi töltetű nagy és közös célokat kell kitűzni, amelyek alkalmasak arra, hogy lelkesítsék a tömegeket. Ha nyilvánosságra kerülnek, ezeket a törekvéseinket határozottan, ha szükséges, erőszakosan tagadni és cáfolni kell !